Propozice soutěže

1. Pořadatel a vedení Borky ligy:

Předseda :

Jiří Gač

Kontrola regulérnosti 1.ligy ,dodržování pravidel,kontrola zápisů o utkání.(tel: 720184504, borkyliga@seznam.cz)

Místopředseda :

Jiří Oberreiter

 

Kontrola regulérnosti 2.ligy ,dodržování pravidel,kontrola zápisů o utkání, ( tel: 773538211, jiri.oberreiter@malyfotbalkolin.cz)

Zástupci ligy :

1.liga :

Jiří Oberreiter (MF Atletico Kolín), Pavel Myška (Ajax Kolín), Michal Černý (Gunners), Stanislav Rosendorf (Dynamo Kolín)

2.liga :

Jiří Procházka (Béžoví Pežoti), Jakub Pomichálek (Fenerbahce Wagon), 

DK :

Předseda :

Jiří Gač 

Členové :

Jiří Oberreiter, Daniel Mucha, Radek Pařez, Michal Klobása

 

2. Termíny konání soutěže a hrací systém

12.ročník soutěže začíná 5.9.2021 a bude pokračovat v neděli od 9.00 do 12.00 hod. (1. liga velká UT, 2.liga malá UT). Konec soutěže je plánovaný na 7.11.2021 (1.liga - 10 kol), (2.liga - dle počtu účastníků).

Přihláška nejpozději do 30.7.2021.

Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže v propozicích soutěže.(1 liga, 2.liga) 1. liga dvoukolově, 2.liga každy s každým jednokolově.

Po posledním kole proběhne vyhlášení oficiálních výsledků.Předání pohárů a cen pro první tři týmy,nejlepšího střelce a brankáře.

3.  Pořadí družstev v soutěži

Vítězem 1. ligy je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo,které dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední. Sestupuje poslední tým 1.ligy. Postupuje první tým 2.ligy.

Vítěz 1.ligy se kvalifikuje na ČNP 2022.

Pokud mají po ukončení soutěže dvě družstva stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený v celé soutěži.Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva dodatečné utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem (penalty)v případě časové tísně, kdy dodatečné utkání již nelze sehrát.

4.  Hřiště

Všechna zápasy 1.ligy se odehrají na "velké" UMT Sparty Kolín.

Všechny zápasy 2.ligy se odehrají na "malé" UMT Sparty Kolín v Borkách.Vstup hlavní bránou stadionu FK Kolín.Přísný zákaz vstupu na hlavní plochu stadionu.

Na UMT můžete použit pouze kopačky turfy,lisovky,sálovky.

5. Pravidla

1. Zápasy se řídí pravidly malého fotbalu viz.menu pravidla.

2. Hrací doba je 2*25 minut.Přestávka 5 minut.

3. Soutěže se můžou zúčastnit pouze hráči registrovaní v Kolínském svazu malého fotbalu z.s.

4. Hráč se stává členem Kolínského svazu malého fotbalu z.s. zaplacením členského příspěvku a zapsáním na soupisku družstva

v soutěži Borky liga) 

5. Volným hráčem se hráč stává v případě, že není uveden na soupisce v mateřském družstvu do nové
sezóny. Takovýto hráč se může zaregistrovat do jakéhokoli družstva bez souhlasu mateřského mužstva. 

V případě nepřihlášení družstva do soutěže nebo jeho odstoupení v průběhu soutěže, se jeho hráči
stávají volnými hráči, pokud družstvo, které odstoupilo má s Kolínským svazem malého fotbalu z.s. vyrovnané finanční pohledávky
z předcházející sezóny (např. zaplacení za ČK, ŽK, kontumace). Pokud by se tak nestalo, byly by tito hráči
použitelní pro ostatní družstva, pokud zaplatí adekvátní dlužnou částku (např. dluh družstva 1.000,- Kč, na
soupisce družstva bylo 10 hráčů, adekvátní dlužná částka činí 200,- Kč za hráče).
6. Hráč, zaregistrovaný v družstvu, které odstoupí v průběhu soutěže, se stává volným hráčem (po
vyrovnání všech finančních pohledávek odstupujícího mužstva).
7. Hráč může přestoupit pouze 1x za sezonu.

6. Povinnosti mužstev

a) podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže.

b) odevzdat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou soupisku.Soupiska obsahuje jméno,přijmení,datum narození a pasovou fotografii.

c) zaplatit ve stanoveném termínu startovné.

c) dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem a vypsat zápis o utkání.

d) nastoupit k utkání v jednotných dresech, opatřených na zádech čísly, která u žádné dvojice hráčů v jednom družstvu nesmí být shodná.

e) v případě shody barvy dresů je hostující tým povinnen mít rozlišovací trika nebo další sadu dresů.

f) kapitán týmu musí mít během zápasu kapitánskou pásku.

g) oba týmy musí mít na začátku utkání připraveny dva  vlastní míče velikosti č. 5, způsobilý hry.

h) při prvním a posledním zápase hracího dne jsou mužstva povinni přinést (na hřiště každé mužstvo jednu branku) a odnést ( na určené místo každé mužstvo jednu branku) branky na stanovené místo .

7. Přihlášky do soutěže

Přihlášku do soutěže podejte nejpozději do 30.7.2021.Přihlášku zašlete na borkyliga@seznam.cz

8. Členský příspěvek 

Členský příspěvěk mužstva do soutěže 1.ligy činí 5.000,- Kč.

Členský příspěvěk mužstva do soutěže 2.ligy činí 3.000,- Kč

Členský příspěvek "B" mužstva do soutěže činí 3.000,- Kč.

Startovné hráče do soutěže po registrační schůzi 200,- Kč.

9. Členské příspěvky 

Členské příspěvky hráče KSMF za rok 2021 100(platba při odevzdání soupisky)

 

10. Protesty a námitky

Ihned do zápisu o utkání hlavnímu rozhodčímu.

11. Disciplinární rozhodnutí

Nedostavení se k zápasu je automaticky posouzeno jako kontumace v neprospěch týmu 0:5 a dle posouzení udělena pokuta, která následně bude přičtena k startovnému do nové sezony. V případě třech kontumací je klub rovnou vyloučen ze soutěže.

12. Žluté a červené karty

O trestu hráčů za červenou kartu rozhodne DK dle zápisu o utkání vždy do středy před následujícím zápasem. V případě nerozhodnutí DK o trestu hráče do dalšího jeho utkání z důvodů dokazovacího řízení o objektivnosti udělení karty popř. dalších skutečností, tento hráč nesmí nastoupit min. v příštím dalším utkání.

Za každou třetí žlutou kartu bude následovat stop na jedno utkání, za šestou žlutou kartu již na dvě soutěžní utkání atd. Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva na webových stránkách soutěže.
V případě, že hráč, který obdržel svou např. třetí žlutou kartu nastoupí v dalším zápase a tato skutečnost bude následně zjištěna, tým dostává pokutu rozhodnutím DK a dále bude zápas kontumován v neprospěch klubu.

13. Sazebník odměn,poplatků,pokut.

Odměny:

odměna mužstva za umístění v ligové soutěži.

1.liga :

1.místo ...... pohár + věcné ceny.

2.místo....... pohár + věcmé ceny.

3.místo....... pohár + věcné ceny.

2.liga :

1.místo ...... pohár + věcné ceny.

2.místo ...... pohár + věcné ceny.

3.místo ...... pohár + věcné ceny.

Poplatky:

-vystavení registračního průkazu (vystavění duplikátu) 50 kč.

-poplatek při ohlášení přestupu (včetně vystavení RP)  200 kč.

Pokuty:

-žlutá karta 50 Kč.

-červená karta 100 Kč.

-kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů.                                  500 Kč.

-hráč na "černo"(kontumace)                                                                                                                                                   500 kč.

-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - první případ v sezóně                                                                                                   100 kč.

-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - každý další případ v sezóně                                                                                         300 kč.

-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - první případ v sezóně                                                                        100 kč.

-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - každý další případ v sezóně                                                              200 kč.

-opakované hraní hráče na průkaz totožnosti.                                                                                                                            50 kč.

Všechny pokuty se připočítávají ke startovnému do další sezony .

14.  Věkové omezení

Za tým mohou hrát hráči starší 15-ti let. U hráčů od 15-18 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce, pro případ zranění. 

15. Zdraví

Každý hráč nastupuje na vlastní nebezpečí !