Propozice soutěže

1. Pořadatel a vedení Borky ligy:

Předseda :

Jiří Gač

Kontrola regulérnosti soutěže,dodržování pravidel,kontrola zápisů o utkání,DK.( tel: 720184504,borkyliga@seznam.cz)

Místopředseda :

Marek Cimpl

Kontrola regulérnosti soutěže,dodržování pravidel,kontrola zápisů o utkání,DK.( tel: 732355308,borkyliga@seznam.cz)

Zástupci ligy :

1.liga :

Jiří Gač (Real Kolín), Jan Kareta (Hero Team), Michal Černý (Gunners), Jan Villner (Chlaston Villa), Jakub Pomichálek (Fenerbahce Wagon)

2.liga :

Marek Vondráček (Béžoví Pežoti)

DK :

Jiří Gač (Real Kolín), Marek Vondráček (Béžoví Pežoti), Jan Kareta (Hero Team), Michal Černý (Gunners), Jan Villner (Chlaston Villa), Jakub Pomichálek (Fenerbahce Wagon)

 

2. Termíny konání soutěže a hrací systém

9.ročník soutěže začíná v sobotu 23.3. (2.liga), neděli 24.3. (1.liga) a bude pokračovat každou sobotu, neděli v rozmezí od 9.00 do 13.00 hod. Konec soutěže je plánovaný na 23.6.2019 (1.liga - 14 kol), 22.6.2019 (2.liga - 14 kol). Přihláška nejpozději do 20.2.2019

V sobotu 29.6. se odehraje ligový pohár.

Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže v propozicích soutěže.(1 liga, 2.liga)

Po posledním kole proběhne vyhlášení oficiálních výsledků.Předání pohárů a cen pro první tři týmy,nejlepšího střelce a brankáře.

3.  Pořadí družstev v soutěži

Vítězem ligy je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů.Družstvo,které dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední a sestupuje.

( 9.ročník - sestup z první ligy poslední tým tabulky , z druhé ligy postupuje první tým tabulky)

Pokud mají po ukončení soutěže dvě družstva stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený v celé soutěži.Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva dodatečné utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem (penalty)v případě časové tísně, kdy dodatečné utkání již nelze sehrát.

4.  Hřiště

Všechny zápasy se odehrají na "malé" UMT FK Kolín v Borkách.Vstup hlavní bránou stadionu FK Kolín.Přísný zákaz vstupu na hlavní plochu stadionu.

Na UMT můžete použit pouze kopačky turfy,lisovky,sálovky.

5. Pravidla

Zápasy se řídí pravidly malého fotbalu viz.menu pravidla.

Hrací doba je 2*25 minut.Přestávka 5.minut.

Každý hráč nastupuje na registrační průkaz vydaný vedením soutěže.Pokud hráč nebude mít registrační průkaz,je povinnen se prokázat OP nebo ŘP.Pokud se hráč neprokáže rozhodčímu.Nehraje.

6. Povinnosti mužstev

a) podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže.

b) odevzdat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou soupisku.Soupiska obsahuje jméno,přijmení,datum narození a pasovou fotografii.

c) zaplatit ve stanoveném termínu startovné.

c) dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem a vypsat zápis o utkání.

d) nastoupit k utkání v jednotných dresech, opatřených na zádech čísly, která u žádné dvojice hráčů v jednom družstvu nesmí být shodná.

e) v případě shody barvy dresů je hostující tým povinnen mít rozlišovací trika nebo další sadu dresů.

f) kapitán týmu musí mít během zápasu kapitánskou pásku.

g) domácí mužstvo v zápise o utkání musí mít na začátku utkání připraveny dva  vlastní míče velikosti č. 5, způsobilý hry.

h) při prvním a posledním zápase hracího dne jsou mužstva povinni přinést (na hřiště každé mužstvo jednu branku) a odnést ( na určené místo každé mužstvo jednu branku) branky na stanovené místo .

7. Přihlášky do soutěže

Přihlášku do soutěže podejte nejpozději do 29.7.2018.Přihlášku zašlete na borkyliga@seznam.cz

8. Startovné 

Startovné mužstva do soutěže činí 1.000,- Kč.

Platbu proveďte nejpozději do 20.2.2018 na číslo účtu : 2501187001/2010

9. Členské příspěvky 

Členské příspěvky hráče KSMF za rok 2019 100 kč (platba při odevzdání soupisky)

10. Garanční částka

Garanční částka mužstva do soutěže činí 1.000,- Kč

(Garanční částka slouží na úhradu pokut. Je vratná v případě řádného dohrání soutěže,ale snížená o veškeré finační postihy klubu po ukončení soutěžního ročníku.)

Platbu proveďte nejpozději do 20.2.2018 na číslo účtu : 2501187001/2010

11. Protesty a námitky

Ihned do zápisu o utkání hlavnímu rozhodčímu.

12. Disciplinární rozhodnutí

Nedostavení se k zápasu je automaticky posouzeno jako kontumace v neprospěch týmu 0:5 a dle posouzení udělena pokuta, která následně bude přičtena k startovnému do nové sezony. V případě dalších kontumací je klub rovnou vyloučen ze soutěže.

13. Žluté a červené karty

O trestu hráčů za červenou kartu rozhodne DK dle zápisu o utkání vždy do středy před následujícím zápasem. V případě nerozhodnutí DK o trestu hráče do dalšího jeho utkání z důvodů dokazovacího řízení o objektivnosti udělení karty popř. dalších skutečností, tento hráč nesmí nastoupit min. v příštím dalším utkání.

Za každou třetí žlutou kartu bude následovat stop na jedno utkání, za šestou žlutou kartu již na dvě soutěžní utkání atd. Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva na webových stránkách soutěže.
V případě, že hráč, který obdržel svou např. třetí žlutou kartu nastoupí v dalším zápase a tato skutečnost bude následně zjištěna, tým dostává pokutu rozhodnutím DK a dále bude zápas kontumován v neprospěch klubu.

14. Sazebník odměn,poplatků,pokut.

Odměny:

odměna mužstva za umístění v ligové soutěži.

1.liga :

1.místo ...... pohár + věcné ceny.

2.místo....... pohár + věcmé ceny.

3.místo....... pohár + věcné ceny.

2.liga :

1.místo ...... pohár + věcné ceny.

2.místo ...... pohár + věcné ceny.

3.místo ...... pohár + věcné ceny.

Poplatky:

-startovné hráče za sezonu (platba při odevzdání soupisky) 300 kč.

-vystavení registračního průkazu je zdarma.Vystavění duplikátu 30 kč.

-poplatek při ohlášení přestupu (včetně vystavení RP)         100 kč.

Pokuty:

-žlutá karta 50 Kč.

-červená karta 100 Kč.

-kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů.                                               500 Kč.

-kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s včasnou omluvou, tj. do pátku před utkáním.VS stačí včas uvědomit soupeře. 400 kč.

-hráč na "černo"(kontumace)                                                                                                                                                   500 kč.

-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - první případ v sezóně                                                                                                   100 kč.

-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - každý další případ v sezóně                                                                                         300 kč.

-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - první případ v sezóně                                                                        100 kč.

-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - každý další případ v sezóně                                                              200 kč.

-opakované hraní hráče na průkaz totožnosti.                                                                                                                            50 kč.

Všechny pokuty se strhávají z garanční částky 1 000 kč .

15.  Věkové omezení

Za tým mohou hrát hráči starší 15-ti let. U hráčů od 15-18 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce, pro případ zranění. 

16. Zdraví

Každý hráč nastupuje na vlastní nebezpečí !