1. Pořadatel a vedení Borky ligy:
MF Kolín

2. Termíny konání soutěže a hrací systém
16. ročník soutěže začíná 14.4., 11.kol.Hrát se bude každou neděli od 9.00 do 14.00 hod. Konec soutěže je plánovaný na 23.6.
Ligový pohár se odehraje 30.6.

Přihláška nejpozději do 10.3.
Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže v propozicích soutěže.
Po posledním kole proběhne vyhlášení oficiálních výsledků.Předání pohárů a cen pro první tři týmy,nejlepšího střelce a brankáře.


3.  Pořadí družstev v soutěži
Vítězem 1. ligy je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo,které dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední. 
Pokud mají po ukončení soutěže dvě a více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. (mini tabulka více týmů). Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený v celé soutěži. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva dodatečné utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem (penalty)v případě časové tísně, kdy dodatečné utkání již nelze sehrát.


4.  Hřiště
Všechny zápasy 1 ligy se odehrají na "malé" UMT Sparty Kolín v Borkách.Vstup hlavní bránou stadionu FK Kolín.Přísný zákaz vstupu na hlavní plochu stadionu.
Na UMT můžete použit pouze kopačky turfy,lisovky,sálovky.


5. Pravidla
1. Zápasy se řídí pravidly malého fotbalu viz.menu pravidla.
2. Hrací doba je 2*25 minut.Přestávka 5 minut.
3. Soutěže se můžou zúčastnit pouze hráči registrovaní v MF Kolín.
4. Hráč se stává členem MF Kolín zaplacením členského příspěvku a zapsáním na soupisku družstva
v soutěži Borky liga). Odevzdá přihlášku člena.
5. Volným hráčem se hráč stává v případě, že není uveden na soupisce v mateřském družstvu do nové
sezóny. Takovýto hráč se může zaregistrovat do jakéhokoli družstva bez souhlasu mateřského mužstva. 
V případě nepřihlášení družstva do soutěže nebo jeho odstoupení v průběhu soutěže, se jeho hráči
stávají volnými hráči, pokud družstvo, které odstoupilo z MF Kolín., vyrovnané finanční pohledávky
z předcházející sezóny (např. zaplacení za ČK, ŽK, kontumace). Pokud by se tak nestalo, byly by tito hráči
použitelní pro ostatní družstva, pokud zaplatí adekvátní dlužnou částku (např. dluh družstva 1.000,- Kč, na
soupisce družstva bylo 10 hráčů, adekvátní dlužná částka činí 200,- Kč za hráče).
6. Hráč, zaregistrovaný v družstvu, které odstoupí v průběhu soutěže, se stává volným hráčem (po
vyrovnání všech finančních pohledávek odstupujícího mužstva).
7. Hráč může přestoupit pouze 1x za sezonu.


6. Povinnosti mužstev
a) podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže.
b) odevzdat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou soupisku.Soupiska obsahuje jméno,přijmení,datum narození.
c) zaplatit ve stanoveném termínu startovné.
c) dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem a vypsat zápis o utkání.
d) nastoupit k utkání v jednotných dresech, opatřených na zádech čísly, která u žádné dvojice hráčů v jednom družstvu nesmí být shodná.
e) v případě shody barvy dresů je hostující tým povinnen mít rozlišovací trika nebo další sadu dresů.
f) kapitán týmu musí mít během zápasu kapitánskou pásku.
g) oba týmy musí mít na začátku utkání připraveny dva  vlastní míče velikosti č. 5, způsobilý hry.
h) při prvním a posledním zápase hracího dne jsou mužstva povinni přinést (na hřiště každé mužstvo jednu branku) a odnést ( na určené místo každé mužstvo jednu branku) branky na stanovené místo .


7. Přihlášky do soutěže
Přihlášku do soutěže podejte nejpozději do 10.3. . Přihlášku zašlete na borkyliga@seznam.cz


8. Členský příspěvek 
Členský příspěvěk mužstva do soutěže činí 4 000,- Kč. 
Členský příspěvek hráče do soutěže po registrační schůzi 200,- Kč.

 

9. Členské příspěvky 
Členské příspěvky hráče MF Kolín za rok 2024 je 200 kč (platba při odevzdání soupisky)

 

10. Protesty a námitky
Ihned do zápisu o utkání hlavnímu rozhodčímu.


11. Disciplinární rozhodnutí
Nedostavení se k zápasu je automaticky posouzeno jako kontumace v neprospěch týmu 0:5 a dle posouzení udělena pokuta, která následně bude přičtena k startovnému do nové sezony. V případě třech kontumací je klub rovnou vyloučen ze soutěže.


12. Žluté a červené karty
O trestu hráčů za červenou kartu rozhodne DK dle zápisu o utkání vždy do středy před následujícím zápasem. V případě nerozhodnutí DK o trestu hráče do dalšího jeho utkání z důvodů dokazovacího řízení o objektivnosti udělení karty popř. dalších skutečností, tento hráč nesmí nastoupit min. v příštím dalším utkání.

Za každou třetí žlutou kartu bude následovat stop na jedno utkání, za šestou žlutou kartu již na dvě soutěžní utkání atd. Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva na webových stránkách soutěže.
V případě, že hráč, který obdržel svou např. třetí žlutou kartu nastoupí v dalším zápase a tato skutečnost bude následně zjištěna, tým dostává pokutu rozhodnutím DK a dále bude zápas kontumován v neprospěch klubu.


13. Sazebník odměn,poplatků,pokut.
Odměny:
odměna mužstva za umístění v ligové soutěži.
1.liga :
1.místo ...... pohár + věcné ceny.
2.místo....... pohár + věcmé ceny.
3.místo....... pohár + věcné ceny.

Poplatky:
-poplatek při ohlášení přestupu 200 kč.
Pokuty:
-žlutá karta 50 Kč.
-červená karta 100 Kč.
-kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů.      - 3 body              1000 Kč (první 500 kč)
-hráč na "černo"(kontumace)           - 3 body                                                                                                                          1000 kč.
-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - první případ v sezóně                                                                                                   100 kč.
-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - každý další případ v sezóně                                                                                         300 kč.
-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - první případ v sezóně                                                                        100 kč.
-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - každý další případ v sezóně                                                              200 kč.

Všechny pokuty se připočítávají ke startovnému do další sezony .


14.  Věkové omezení
Za tým mohou hrát hráči starší 15-ti let. U hráčů od 15-18 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce, pro případ zranění. 


15. Zdraví
Každý hráč nastupuje na vlastní nebezpečí !