Propozice soutěže

18.04.2015 12:50

Borky liga

malá kopaná Kolín

720184504,borkyliga@seznam.cz

Propozice soutěže

1. Pořadatel a vedení Borky ligy:

Jiří Gač-GSM  ligy,kontrola regulérnosti soutěže,dodržování pravidel,kontrola zápisů o utkání,DK.(720184504,borkyliga@seznam.cz)

Jiří Gadas-DK,kontrola regulérnosti soutěže,dodržování pravidel,kontrola zápisů o utkání.

2. Termíny konání soutěže a hrací systém

1.ročník soutěže začíná v neděli 12.4.2015 a bude pokračovat každou neděli v rozmezí od 8.00 do 13.00 hod.Konec soutěže je plánovaný na červen,podle počtu účastníků.Přihláška nejpozději do pátku 13.3.2015

2.ročník soutěže začíná v neděli 6.9.2015 a bude pokračovat každou neděli v rozmezí od 8.00 do 13.00 hod.Konec soutěže je plánovaný na listopad,podle počtu účastníků.Přihláška nejpozději do 30.6.2015

Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým jednokolově v každé soutěžní sezóně.

S přihlédnutím k počtu účastníků ve skupině určité ligy soutěže se může hrát i systémem každý s každým dvoukolově nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže v propozicích soutěže.

Po posledním kole proběhne vyhlášení oficiálních výsledků.Předání pohárů a cen pro první tři týmy,nejlepšího střelce a brankáře.

3.  Pořadí družstev v soutěži

Vítězem ligy je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů.Družstvo,které dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední a sestupuje.

Pokud mají po ukončení soutěže dvě družstva stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený v celé soutěži.Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva dodatečné utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem (penalty)v případě časové tísně, kdy dodatečné utkání již nelze sehrát.

4.  Hřiště

Všechny zápasy se odehrají na "malé" UMT FK Kolín v Borkách.Vstup hlavní bránou stadionu FK Kolín.Přísný zákaz vstupu na hlavní plochu stadionu.

Na UMT můžete použit pouze kopačky turfy,lisovky,sálovky.

5. Pravidla

Zápasy se řídí pravidly malého fotbalu viz.menu pravidla.

Hrací doba je 2*25 minut.Přestávka 5.minut.

Každý hráč nastupuje na registrační průkaz vydaný vedením soutěže.Pokud hráč nebude mít registrační průkaz,je povinnen se prokázat OP nebo ŘP.Pokud se hráč neprokáže rozhodčímu.Nehraje.

6. Povinnosti mužstev

a) podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže.

b) odevzdat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou soupisku.Soupiska obsahuje jméno,přijmení,datum narození a pasovou fotografii.

c) zaplatit ve stanoveném termínu startovné a garanční částku.

c) dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem a vypsat zápis o utkání.

d) nastoupit k utkání v jednotných dresech, opatřených na zádech čísly, která u žádné dvojice hráčů v jednom družstvu nesmí být shodná.

e) v případě shody barvy dresů je hostující tým povinnen mít rozlišovací trika nebo další sadu dresů.

f) kapitán týmu musí mít během zápasu kapitánskou pásku.

g) domácí mužstvo v zápise o utkání musí mít na začátku utkání připraveny dva  vlastní míče velikosti č. 5, způsobilý hry.

7. Přihlášky do soutěže

Přihlášku do soutěže podejte nejpozději do 1.3.2015.Přihlášku zašlete na borkyliga@seznam.cz

8. Startovné 

Startovné mužstva do soutěže činí 1.000,- Kč.

9. Garanční částka

Garanční částka slouží na úhradu pokut, je stanovena ve výši 1.000,- Kč. Je vratná v případě řádného dohrání soutěže, ale snížená o veškeré finanční postihy klubu po ukončení celého soutěžního ročníku

Obě platby proveďte nejpozději do 1.3.2015 na číslo účtu : 7708090082/2010

10. Protesty a námitky

Ihned do zápisu o utkání hlavnímu rozhodčímu.

11. Disciplinární rozhodnutí

Nedostavení se k zápasu je automaticky posouzeno jako kontumace v neprospěch týmu 0:5 a dle posouzení udělena pokuta, která následně bude odečtena z garanční částky. V případě dalších kontumací je klub rovnou vyloučen ze soutěže bez náhrady vrácení garance. 

12. Žluté a červené karty

O trestu hráčů za červenou kartu rozhodne DK dle zápisu o utkání vždy do středy před následujícím zápasem. V případě nerozhodnutí DK o trestu hráče do dalšího jeho utkání z důvodů dokazovacího řízení o objektivnosti udělení karty popř. dalších skutečností, tento hráč nesmí nastoupit min. v příštím dalším utkání.

Za každou třetí žlutou kartu bude následovat stop na jedno utkání, za šestou žlutou kartu již na dvě soutěžní utkání atd. Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva na webových stránkách soutěže.
V případě, že hráč, který obdržel svou např. třetí žlutou kartu nastoupí v dalším zápase a tato skutečnost bude následně zjištěna, tým dostává pokutu rozhodnutím DK a dále bude zápas kontumován v neprospěch klubu.
Za každou červenou kartu bude klubu odečteno 100,- Kč, za každou žlutou kartu 50,- Kč z garance. 

13. Sazebník odměn,poplatků,pokut.

Odměny:

odměna mužstva za umístění v ligové soutěži.

1.místo ...... pohár + 800 kč.

2.místo....... pohár + 500 kč.

3.místo....... pohár + 300 kč.

Poplatky:

-vystavení registračního průkazu nebo jeho duplikátu (platba při odevzdání soupisky) 30 kč

-poplatek při ohlášení přestupu (včetně vystavení RP)          80 kč

-startovné hráče za sezonu (platba při odevzdání soupisky) 150 kč

-jednorázový poplatek za přejmenování družstva                200 kč.

Pokuty:

-kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů.                                               500 Kč.

-kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s včasnou omluvou, tj. do pátku před utkáním.VS stačí včas uvědomit soupeře. 400 kč.

-hráč na "černo"(kontumace)                                                                                                                                                   500 kč.

-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - první případ v sezóně                                                                                                          50 kč.

-nejednotné dresy (i chybějící čísla) - každý další případ v sezóně                                                                                                100 kč.

-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - první případ v sezóně                                                                                100 kč.

-porušení povinnosti mít připraven ke hře vlastní míč - každý další případ v sezóně                                                                        200 kč.

-opakované hraní hráče na průkaz totožnosti.                                                                                                                              50 kč.

-nepodepsání Zápisu o utkání kapitánem.                                                                                                                                  100 kč.

14.  Věkové omezení

Za tým mohou hrát hráči starší 15-ti let. U hráčů od 15-18 let vyžadujeme souhlas zákonného zástupce, pro případ zranění. 

15. Zdraví

Každý hráč nastupuje na vlastní nebezpečí.